Recent Videos

7 Amazing Psychic Predictions That Came True


Tana Hoy predicts Oklahoma City Bombing

Tana Hoy predicts Oklahoma City Bombing
American Tana Hoy is a psychic medium who claims to not only hear guides and spirits, but to see them physically as well. Hoy was doing a live radio program in 1995 in Fayetteville, NC, when he predicted a deadly terrorist attack on a building in Oklahoma City. Just 90 minutes later, tragedy struck at the Alfred P. Murrah Federal Building when Timothy McVeigh and his accomplices orchestrated what was the worst terrorist attack on U.S. soil prior to 9/11/01.

Hoy had also reported his prediction to the FBI four months before the attack. 


Hoy parashikon sulmin në OklahomaAmerikanja Hana Hoy është një medium që pretendon se jo vetëm i dëgjon shpirtrat por sheh edhe prezencën e tyre fizike. Në vitin 1995, Hoy ishte në një program live në radio, kur parashikoi një sulm terrorist ndaj një ndërtese në Oklahoma. Vetëm 90 minuta më vonë, tragjedia përfshiu godinën federale “Alfred p. Murray” dhe u bë sulmi më i egër terrorist në SHBA para 11 shtatorit të 2001-shit. Hoy ia kishte dërguar parashikimin e saj FBI-së disa muaj para ngjarjes. Jeffrey Palmer predicted volcano eruption, tsunamis, and Hurricane Katrina

Jeffrey Palmer predicted  volcano eruption, tsunamis, and Hurricane Katrina
Australian psychic Jeffry R. Palmer makes a lot of predictions, some of which come true, and some of which do not. Palmer accurately predicted the December 26, 2004 Indian Ocean volcano eruption and ensuing tsunamis off the coast of Sumatra, Indonesia. Over 230,000 people in fourteen countries were killed during these devastating natural disasters.

Palmer also accurately predicted the discovery that Korea was testing nuclear weapons, but he gained international recognition for predicting 2005's Hurricane Katrina, a storm that claimed 1,836 lives and is still among the top five deadliest hurricanes in the history of the U.S. 


Jeffrey Palmer parashikon shpërthimin e vullkanit, cunamet dhe uraganin KatrinaAustraliani Jeffry R. Palmer ka bërë një sërë parashikimesh, disa prej të cilave rezultuan të vërteta më vonë e disa jo. Palmer parashkoi vullkanin në Oqeanin Indian në 26 dhjetor të 2004-s, i cili u ndoq nga cunami në brigjet e Sumatrës, Indonezi. Mbi 230 000 njerëz nga 14 vende të ndryshme mbetën të vdekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Palmer parashkoi edhe zbulimin e faktit se Korea po testonte armët bërthamore, por ai fitoi famë ndërkombëtare për parashikimin e uraganit Katrina, një stuhi e fuqishme që u mori jetën 1836 personave në SHBA dhe renditet edhe sot në listën e pesë uraganeve më shkatërruese atje. Edgar Cayce predicts everything from both World Wars to Presidential deaths

Edgar Cayce predicts everything from both World Wars to Presidential deaths
American Edgar Cayce, sometimes referred to as "The Sleeping Prophet," is perhaps the most well-known psychic of the twentieth century. Cayce was able to put himself in a meditative state, during which he could answer questions about time, space, reincarnation, spirituality, and current and future events -- all with startling accuracy.

Cayce is credited with predicting the start and end of World Wars I and II, the end of The Great Depression, the deaths of sitting Presidents Franklin D. Roosevelt and John F. Kennedy. 


Edgar Cayce parashikoi gjithçka që nga luftërat botërore deri te vdekjet e presidentëveAmerikani Edgar Cayce, i njohur ndryshe si “profeti i fjetur”, është ndoshta personi me telepatinë më të fuqishme në shekullin XX. Cayce e sugjestiononte veten duke kaluar në një gjendje meditative, gjatë së cilës mund të jepte përgjigje për pyetje rreth kohës, hapësirës, rimishërimit, spiritualitetit dhe ngjarjeve të kohës dhe atyre që do të ndodhnin në të ardhmen. Cayce-it i njihet merita e parashikimit të nisjes dhe mbarimit të dy luftërave botërore, përfundimin e Depresionit të Madh në SHBA dhe vdekjet e presidentëve Roosvelt dhe John Kenedy. Jeane Dixon

Jeane Dixon
Jeane Dixon was an astrologer in the 1960′s who became both a syndicated columnist and a pseudo-celebrity when First Lady Nancy Reagan sought her advice during Ronald Reagan presidency. Dixon is most famous for accurately predicting the assassination of President John F. Kennedy and the death of Martin Luther King. 

Dixon's hit or miss predictions inspired a mathematician to coin the phrase, "The Dixon Effect," which claims that people tend to remember the accurate predictions while ignoring a large number of inaccurate predictions. 

Jeane Dixon ishte një astrologe që arriti kulmin e popullaritetit të saj në 1960 në SHBA, pasi zonja e parë, Nensi Regan i kërkoi këshilla në lidhje me presidencën e të shoqit, Ronald Regan. Ajo njihet për parashikimin e saktë të vrasjes së presidentit John F. Kennedy dhe vdekjes së Martin Luther King. Dixon frymëzoi teorinë e një matematikani në atë kohë, sipas të cilës, njerëzit kanë tendencën të sjellin ndërmend gjithmonë parashikimet e sakta, ndërsa injorojnë numrin e madh të parashikimeve që nuk dalin.

 Mark Twain

Mark Twain
Famed American writer Mark Twain (nee Samuel Clemens) is not known for his psychic predictions, yet he made several startling predictions during his lifetime that proved to be eerily accurate. First of all, Twain predicted his own death; he was born in 1835 when Halley's Comet was visible, and he predicted that he would die when Halley's Comet was visible again. Sure enough, Twain died in 1910 when the comet was again visible in the night sky.

Twain also foresaw his brother's death, having a prophetic dream in which he saw his brother laid out in a coffin resting between two folding chairs in his sister's living room. A few weeks later, his brother Henry was killed in a boating accident, and when Twain entered his sister's parlor he saw that his brother had been arranged just as he'd envisioned in his dream, complete with a specific flower arrangement resting on his chest. 

Shkrimtari i njohur Mark Twain nuk është njohur për ndonjë aftësi telepatike, por ai ka thënë disa gjëra gjatë jetës së tij, të cilat më vonë janë vërtetuar. Para së gjithash, Twain ka parashikuar vdekjen e vet. Ai lindi në 1835, kur kometa Halley ishte shfaqur në qiell. Ai parashikoi se do të vdieste kur Halley të rishfaqej për herë të dytë. Twain vdiq në 1910, kur kometa ishte e dukshme në qiell. Twain gjithashtu parashikoi vdekjen e të vëllait nëpër mjet një ëndrre, në të cilën ai shfaqej i shtrirë në arkivol mes dy karrigeve në dhomën e ndenjes së të motrës. Pas disa javësh, vëllai Henry vdiq në një aksident me varkë dhe kur Mark u fut në sallonin e së motrës pa të vëllanë në të njëjtin pozicion si e kishte parë në ëndërr.


 Psychic Twins predict 9/11

Psychic Twins predict 9/11
Terry and Linda Jamison are twins who "share one soul," and they claim that they predicted the attacks on the World Trade Center in New York on September 11, 2001 while giving an interview on a morning radio program in 1999. The twins also claim to have predicted several major advances in medical research, including this research study in 2011, as well as advances in Alzheimer's Disease, Wiki-Links leaks, and a number of natural disasters across the globe.

Motrat binjake parashikojnë 11 shtatorinTerry and Linda Jamison janë dy binjake që ndajnë të njëjtin shpirt në plot kuptimin e fjalës. Ato thonë se kanë parashikuar sulmet e 11 shtatorit në Qendrën Botërore të Tregtisë në New Jork, ndërsa jepnin një intervistë për një radio në vitin 1999. Ato pretendojnë se kanë parashikuar edhe avancimet në kërkimet mjekësore, specifikisht ato mbi kancerin, ato në studimin e sëmundjes Alzheimer, rrjedhjet e Wikileaks dhe disa katastrofa natyrore nëpër botë.

 Nostradamus predicts Napoleon, Hitler, and 9/11

Nostradamus predicts Napoleon, Hitler, and 9/11
No article about psychic predictions would be complete without mentioning fourteenth century French physician Nostradamus. Nostradamus published over a thousand psychic predictions, and historians have now determined that over half of them have come true today. 

Perhaps the most notable of his predictions are about the three "anti-Christs" who would come to have significant effects on society, as a whole. The first is thought to be about Napoleon, a vicious ruler often called a "butcher" even by his supporters:

"An Emperor shall be born near Italy. 
Who shall cost the Empire dear, 
They shall say, with what people he keeps company 
He shall be found less a Prince than a butcher. "

The second anti-Christ, whom Nostradamus referred to as, "a man stained with murder...the great enemy of the human race...one who was worse than any who had gone before...bloody and inhuman," is thought to be Adolph Hitler:

"Out of the deepest part of the west of Europe, 
From poor people a young child shall be born, 
Who with his tongue shall seduce many people, 
His fame shall increase in the Eastern Kingdom. 

Adolf Hitler, who was known to be a skilled public speaker who seduced millions of his countrymen into performing unspeakable acts of hatred, was born in Austria of poor parents. Nostradamus even predicted that Hitler would die alone, and that "The greater part of the battlefield will be against Hister." (Note that he was just one letter off from actually calling Hitler by name).

Some people think that the third anti-Christ is either Saddam Hussein or Osama Bin Laden, since Nostradamus predicted that he would come from the Middle East:

"Out of the country of Greater Arabia 
Shall be born a strong master of Mohammed... 
He will enter Europe wearing a blue turban. 
He will be the terror of mankind. 
Never more horror. "

Moreover, Nostradamus discusses events that sound shockingly like the attacks against Americans on September 11, 2001:
The sky will burn at forty-five degrees. 
Fire approaches the great new city. 

In this phrase, Nostradamus refers to a great city in the new world of America near forty-five degrees latitude. Experts agree this could only be New York. 

"The sky will burn at forty-five degrees. 
Fire approaches the great new city. 
By fire he will destroy their city, 
A cold and cruel heart, 
Blood will pour, 
Mercy to none."

Asnjë artikull mbi parashikimet nuk do të ishte i plotë pa ato të Nostradamusit në shekullin XIV, gjysma e të cilave kanë dalë të vërteta. Ndoshta parashikimi më i madh i tij mbetet ai për tre anti-Krishtët që do të kishin efekte domethënëse mbi shoqërinë njerëzore. I pari mendohet të jetë për Napoleon Bonapartin, një sundimtar i egër, i njohur si “Kasapi” nga njerëzit që e rrethonin. “Një perandor do të lindë pranë Italisë. Njerëzit që i bëjnë shoqëri do të thonë se ishte më shumë kasap sesa princ”. Anti-Krishti i dytë, të cilit Nostradamusi i referohet si “Njeri i njollosur në vrasje … armiku më i madh i racës njerëzore… ai që është më i keq se të gjithë ata që kanë qenë më përpara… gjakatar dhe çnjerëzor” mendohet të jetë Hitleri. Disa njerëz mendojnë se anti-Krishti i tretë mund të jetë Osama bin Laden, duke u nisur nga fakti se Nostradamusi parashikonte që ai do të vinte nga Lindja e Mesme. “Nga Arabia e madhe do të lindë një ndjekës i fortë i Muhamedit. Ai do të hyjë në Europë veshur më një çallmë blu… Do të jetë makthi i racës njerëzore, kurrë më parë nuk është parë ky tmerr”, thotë Nostradamus. Për më tepër, Nostradamus shpalos një panoramë që ngjan në mënyrë tronditëse me sulmet terroriste të 11 shtatorit të 2011-s. “Qielli do të digjet në 45 gradë. Zjarri do t’i afrohet qytetit të ri madhështor”. Në këto fjali, Nostradamus i referohet një qyteti të madh në botën e re amerikane, në afërsisht 45 gradë gjerësi gjeografike. Ekspertët kanë pranuar se ky mund të jetë vetëm New YorkuCopyright © Latest Videos.

Blog Archive

Powered by Blogger.